עיר / שנה
2017
2018
2019
2020
2021
חולון
אושר
חיפה
אושר
אושר
Column 2
Column 3
כפר סבא
רמת גן
רמת השרון
הרצליה