הנצחת חללים וייצוג באירועים

מדינת ישראל ניחנה בזיכרון ארוך וייחודי של הנופלים במערכות ישראל. הזיכרון חי בליבנו תמיד – זהו זיכרון יצוק של שותפות גורל, תחושת הזדהות והכרה בכובד האובדן. הנצחת חללי מערכות ישראל הינה מילוי החוב המוסרי של המדינה לנופלים, שמסרו את חייהם למען הקמתה וקיומה. ​​

אגף משפחות והנצחה, באמצעות היחידה להנצחת החייל, מקיים מפעלי הנצחה מגוונים בחומר וברוח, מתוך מטרה להנציח את החללים ולהנחיל את סיפורי חייהם כמורשת לדורות הבאים.

ארגון אלמנות ויתומי צה"ל מיוצג בכל טקסי המלחמות וטקסי ההתייחדות הממלכתיים והחייליים.