מענק לימודים

תאריך פתיחת הרשמה וסגירת הרשמה לקבלת מענק לימודים
פתיחת הרשמה:18/10/2020
סגירת הרשמה- 1/1/2021
 
זכאות
מלגות יינתנו ליתומי צה"ל הלומדים לתואר אקדמאי בישראל או בחו"ל (ראו נספח ב'- קריטריונים לקבלת מלגה).

מלגות ינתנו ליתומי צה"ל העומדים בתנאים הבאים:
 1. יתומים צעירים עד גיל 30- שליחת אישור לימודים
 2. יתומים בוגרים מעל גיל 30- שנת וותק בארגון ושליחת אישור לימודים
 3. הלומדים במוסד אקדמי לתואר ראשון או לתואר שני כהמשך ישיר של תואר ראשון.
 4. מספר המלגות לא יעלה על מספר שנות הלימוד הנדרשות לתואר ראשון בתחום הנלמד.
 5. הלומדים במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה לרבות בתי-ספר להכשרה מקצועית המוכרים ע"י משרד הכלכלה.
מערכות שעות:
 1. מלגה מלאה- מעל ל- 20 שעות שבועיות.
 2. מלגה חלקית- עד 20 שעות שבועיות.
חריגים / הבהרות:
 • סטודנטים הלומדים בתכנית לימודים חלקית (היינו פחות מ- 20 ש"ש) - יהיו זכאים למלגה מופחתת בשיעור היקף השעות הנלמדות.
 • מספר המלגות הניתנות לזכאי, באם לתואר ראשון ו/או שני, לא יעלה על מספר שנות הלימוד הנדרשות להשגת תואר ראשון מהסוג הנלמד.
 • סטודנטים שהוכרו על ידי משרד הביטחון לזכאות מלאה, אך התייתמו מעל גיל 21, יהיו זכאים למלגה מוגדלת בשיעור היקף השעות הנלמדות.
הטפסים הנדרשים לקבלת מלגה:
 • אישור תלמיד מן המניין - ע"י מוסד הלימודים.
 • מערכת שעות שנתית (סמסטר א'+ סמסטר ב') מפורטת כולל מועדי מבחנים. סטודנטים שאין ברשותם מערכת שעות שנתית מחויבים להמציא אישור על כך ממזכירות החוג.
תהליך הרשמה
ההרשמה לקבלת מענק לימודים מתבצעת באתר הארגון.
לחצו על "הרשמה", הקלידו את מספר ת.ז שלכם ותיפתח האפשרות להירשם לקבלת המענק. יש לצרף מערכת שעות עדכנית ואישור לימודים. המענק ינתן רק במידה והלימודים מתקיימים במוסד לימודים המוכר ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה).
 
 
עבור לתוכן העמוד