קצת עלינו

ארגון אלמנות ויתומי צה"ל (ע"ר) הוקם בשנת 1991, והוא הארגון היציג הבלעדי הפועל לרווחת האלמנות והיתומים אשר בני זוגן או אביהם נהרג מאז מלחמת השחרור ועד היום.

 

הארגון מקיים מפעלים ופעילויות רבות לאורך השנה שמטרתן חיזוק והעצמתן של המשפחות השכולות, תוך מתן תמיכה רגשית או כל תמיכה נחוצה אחרת, והעברת מסר חד וברור שהן אינן לבד וכי אנו, כמו גם החברה הישראלית כולה, זוכרים ומוקירים את המחיר הבלתי נתפס שהן משלמות.

 
הארגון פועל כישות דמוקרטית לכל דבר ומוסדותיו נבחרים על ידי חבריו בבחירות המתקיימות אחת ל- 4 שנים, בהן נבחרת אסיפה כללית המונה 50 חברות וחברים. חברי האסיפה הכללית הם אלה הבוחרים את הועד המנהל המונה 7 חברות ובראשו עומדת יו"ר הארגון.
 

הועד המנהל, כמוסד האחראי על ניהול ענייני הארגון, עוסק בין היתר בבחינת צרכיהם של האלמנות והיתומים ודרכים לסיוע, מגיש למשרד הביטחון הצעות לשיפורים בתקנות הקיימות וכן פועל בממשלה ובכנסת ליזום חקיקה בנושאים שונים הקשורים לקידום מצבם של האלמנות והיתומים.

עבור לתוכן העמוד