פעילויות קרובות

יום הזכרון 2021

מה חדש

הטבות ליתומי צה”ל וכוחות הביטחון המוענקות מקרן ניקולא באומן ז”ל, לשנת 2021

קורסי העשרה 2021-2022

פרסים ומענקי מחקר תשפ”ב

הטבות ליתומי צה”ל וכוחות הביטחון המוענקות מקרן ניקולא באומן ז”ל, לשנת 2021

קורסי העשרה 2021-2022

פרסים ומענקי מחקר תשפ”ב