יתומים צעירים (עד גיל 30)

בהתאם לדרישת חוק העמותות, חברים שמלאו להם 17 שנים לפחות, נדרשים להביע את הסכמתם להיות חברים בארגון אלמנות ויתומי צה"ל.  ההסכמה צריכה להינתן פעם אחת בלבד והחברות תחודש אוטומטית עד להגיעך לגיל 30.

החברות עד גיל 30 אינה כרוכה בתשלום דמי חבר לארגון.
חברות בארגון אלמנות ויתומי צה"ל מקנה הטבות כגון: מלגת לימודים, שי נישואין, נופשים מסובסדים, סיוע מול משרד הביטחון ועוד. חברים אשר לא יודיעו על הסכמתם להיות חברים בארגון, נאלץ להפסיק את חברותם בארגון והם לא יהיו זכאים לכל סיוע והטבות שמעניק הארגון.

עבור לתוכן העמוד