תקנות וחקיקה

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (להלן: “החוק”) חוקק בשנת 1950 במטרה לסייע למשפחות השכולות להתמודד עם המציאות שנכפתה עליהן בעקבות האבדן שחוו ואבדנו של עמוד תווך בתא המשפחתי. החוק מפרט שורה של הטבות מיסוי, מענקים, תגמולים ועוד, שכולם נועדו להקל על המשבר אליו נקלעה המשפחה השכולה, ולאפשר לה לחיות ברמת חיים חומרית שאינה פחותה מזו אליה היתה רגילה טרם מותו הטרגי של יקירה.

בחלוף השנים נוצר, לא אחת, פער בין כוונת המחוקק לבין יישומו של החוק בפועל. אחד מיעדי הארגון הוא קידום חקיקה אשר יוביל לצמצום הפערים בחברה ויתאים את כוונת המחוקק למציאות של שנת 2020.

דילוג לתוכן