Logo

חבר הדור הבא

ילדי עמיתים ובני/בנות זוגם זכאים לכרטיס חבר הדור הבא

הזכאים לכרטיס חבר הדור הבא: 

 • ילדיה של אלמנה חברת ארגון אשר אינם חברים בארגון.
 • ילדיהם של יתום בוגר חבר ארגון מגיל 18 ומעלה.

כיצד נרשמים לקבל כרטיס 'חבר הדור הבא':

 • ההרשמה לחבר הדור הבא מתבצעת באזור האישי אתר הארגון.
 • בעת הכניסה לאתר, יש להיכנס לאזור האישי של העמית הראשי, כלומר, האלמנה או היתום החברים בארגון.
 • לאחר הכניסה לאזור האישי תופיע האפשרות לרישום "כרטיס אשראי חבר הדור הבא- צירוף ילדים ובני זוג".
 • יש למלא את כל הפרטים המבוקשים כולל צילום ספח תעודת זהות.
 • לאחר ה-3 לחודש העוקב, יוכל כל בן משפחה ליצור קשר עם ישראכרט במספר 1700-50-30-02 ולהנפיק כרטיס אשראי.

ההטבות של חבר הדור הבא: 

למועדון 'חבר' מגוון הטבות המשתנות מעת לעת. ניתן להתעדכן בהטבות המוצעות על ידי המועדון
במספר הטלפון 03-6100100 או באזור האישי באתר (לחצו כאן)

לתשומת ליבך:

 • הנפקת הכרטיס כפופה לאישור חברת האשראי ונתונה להחלטתם בלבד.
 • ילדי העמיתים לא יכולים לבצע הרשמה לאתר "חבר" עם פרטיהם- ניתן להיכנס לאתר רק עם פרטי העמית הראשי.
 • ילדי העמיתים אינם זכאים לכרטיס הנטען "חבר" שלי- הזכאות היא לעמית הראשי בלבד.
 • ילדי העמיתים אינם עמיתים בפני עצמם ועל כן, אינם זכאים לשי ביריד.
דילוג לתוכן