Logo

מלגות לימודים ושי נישואים לחברות וחברי ארגון

לימודים אקדמיים ונישואין הם נקודת ציון משמעותית בחייו של כל אדם ואישה. זוהי נקודה בה מתחיל מסע להקמת משפחה ולבחירת מקצוע ורכישת כלים להצלחה מקצועית ולמימוש עצמי במהלך החיים הבוגרים.

לימודים אקדמיים ונישואין הם נקודת ציון משמעותית בחייו של כל אדם ואישה. זוהי נקודה בה מתחיל מסע להקמת משפחה ולבחירת מקצוע ורכישת כלים להצלחה מקצועית ולמימוש עצמי במהלך החיים הבוגרים. כמו בכל צומת משמעותית בחייהם של האלמנות והיתומים, אנו בארגון נושאים את האחריות לתמוך בהם גם בנקודה חשובה זו על ידי הענת מלגות לימודים ללומדים לתואר ראשון או שני ושי נישואין לנשואים הטריים.

אנו מאמינים כי המסע לרכישת השכלה והקמת משפחה הינו מסע חשוב המהווה בחירה אחת מני רבות בחיים ואנו כאן כדי לחזקם לאורך הדרך.

ההרשמה להגשת בקשה לקבלת מלגת לימודים ושי נישואין לשנת תשפ"ד- 2024 פתוחה באזור האישי באתר הארגון.

מלגת לימודים 

תנאים להגשת בקשה:

  1. לימודים במוסד המוכר על ידי המל"ג או משרד התמ"ת.
  2. לימודים בהיקף של 20 שעות סמסטריאליות לפחות.
  3. הצגת אישור קבלה ללימודים + מערכת שעות.

שי נישואין

תנאים להגשת בקשה: נישואין בשנה האחרונה והצגת תעודת נשואים/ ידועים בציבור.

*כל בקשה תישקל לגופה.

דילוג לתוכן