Logo

מענקים רפואיים ליתומי צה"ל וכוחות הביטחון

מענקים רפואיים ליתומי צה"ל וכוחות הביטחון הצעירים והבוגרים על פי קריטריונים משתנים

זכאויות בהגשת בקשה:

יתומים בוגרים חברי ארגון בעלי ותק של שנה– טיפולי שיניים, טיפולים אלטרנטיביים, ניתוחים

יתומים בוגרים שאינם חברים בארגון– טיפולי שיניים

יתומים צעירים מעל גיל 18– טיפולי שיניים

גובה מענק מקסימלי:

יתומים בוגרים חברי ארגון– עד 3,000 ש"ח בשנה

יתומים צעירים עד גיל 30– עד 2,000 ₪ בשנה

יתומים בוגרים שאינם חברים בארגון- עד 2000 ש"ח בשנה

על מנת להגיש בקשה לקבלת מענק רפואי יש להגיש את המסמכים הבאים:

  1. הפניית רופא: הפניית רופא בתוקף של עד שנתיים אחורנית מיום בקשת המענק.
  2. דרישת תשלום או קבלה מהמרפאה: קבלה עבור טיפולים שבוצעו ושולמו או הצעת מחיר על טיפולים שעתידים להתבצע. במקרה בו נשלחת הצעת מחיר, התשלום יועבר ישירות לגורם המטפל. על הקבלות/ הצעת המחיר להכיל את פירוט הטיפול.
  3. סכום מינימלי: סכום הקבלות המינימלי להגשה הינו 1,000 ₪.
  4. טופס מענק רפואי הניתן להורדה באתר

הוראות הגשה: 

  1. יש להגיש את כל המסמכים יחדיו.
  2. הוועדה מתקיימת אחת לחודש (לרוב בשבוע השלישי של כל חודש). בהתאם למועד הגשת הבקשה יוחלט לאיזו ועדה להעלות אותה.
  3. יש לשלוח את כלל המסמכים באחת מן הדרכים הבאות: באמצעות מייל לכתובת [email protected] | באמצעות פקס למספר 03-6918403

 

דילוג לתוכן