Logo

הטבות משרד הביטחון

Misrad Habitahon

אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון הוא הגוף הממלכתי והערכי במדינת ישראל האחראי להנצחת חללי מערכות ישראל ולרווחת המשפחת השכולות, ולמורשת הביטחונית לדורותיה. פעילותו של אגף משפחות הנצחה ומורשת מושתתת על חקיקה ממלכתית מכוח שני חוקים עיקריים: חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)- התש"י (1950) וחוק בתי קברות צבאיים- התש"י (1950).

הסיוע המוענק למשפחות השכולות על ידי האגף כולל טיפול בהתמודדות עם האובדן, תגמולים חודשיים, הטבות בנושאים שונאים והנצחת הנופלים. השירות ניתן על ידי עובדי סוציאליים, עובדי רווחה ועובדי היחידה להנצחת החייל. 

לקריאה נוספת על פעילותו של האגף וכן על ההטבות השונות המוענקות על ידו, לחצו על הכפתור מטה או התקשרו למוקד במספר 03-7776700. 

Milgot 201 1
דילוג לתוכן