Logo
מפגש אלמנות מצומצם בפתח תקווה מועדון אם המושבות

תלוש סכום אפס – דיי לקיזוזים של אלמנות הקבע

תיקון חקיקה הקובע כי שאריו של נפטר ששירת בשירות קבע יהיו זכאים הן לתגמולים מכוח חוק המשפחות והן לקצבאות השארים מכוח חוק שירות הקבע בצה"ל במובחן האחד מן השני.   כך, ייפסק המנהג המוזר בו נשלחים תלושים 'בסכום אפס' לשאריו של החלל

תוכן עניינים

תלוש סכום אפס – דיי לקיזוזים של אלמנות הקבע: הצעת חוק שהגיש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל במושב החורף האחרון מבקשת לבטל את הקיזוזים המתבצעים לאלמנות הקבע.

מהי קצבת שארים לאלמנות?

קצבת השארים הינה התשלום החודשי לו זכאית האלמנה בגין החסכון הפנסיוני שצבר בעלה במהלך שירותו. אף שאין קשר בין החסכונות שצבר החלל לבין התגמולים המשולמים על ידי המדינה בגין אובדן, נקבע בחוק מנגנון קיזוז אשר מבטיח כי התגמול וקצבת השארים יחד לא יעלו על משכורתו הקובעת של החלל. קיזוז קצבת השארים באופן זה לא מביא בחשבון את השינוי הנומינלי בשכר אנשי הקבע בדרגה זהה לאורך השנים, הוא אף לא משקלל את ההתקדמות המקצועית וצמיחות השכר הפוטנציאליות שנגדעו באיבם. אך חמור מאלו, הקיזוז מקשר בין שתי זכאויות שאינן קשורות ועל ידי כך מאפשר קיזוז כספים שנחסכו על ידי החלל.

תיקון חקיקת קצבת שארים לאלמנות

לשם תיקון העיוות הגיש הארגון תיקון חקיקה הקובע כי שאריו של נפטר ששירת בשירות קבע יהיו זכאים הן לתגמולים מכוח חוק המשפחות והן לקצבאות השארים מכוח חוק שירות הקבע בצה"ל במובחן האחד מן השני.   כך, ייפסק המנהג המוזר בו נשלחים תלושים 'בסכום אפס' לשאריו של החלל.

יוצרים עתיד !

סטודנטים, מתחתנים ומשרתי מילואים וסדיר במלחמת 'חרבות ברזל' הנכם מוזמנים לאירוע 'יוצרים עתיד'...

חשוב לנו להשמיע את קולכם ולתת במה לזיכרון יקיריכם ולסיפורכם האישי

לקראת יום הזיכרון הקרוב וכהיערכות לשנת 2024, אנו מזמינים אתכם לשתף איתנו את סיפורם של יקיריכם שאינם ואת סיפורכם המשפחתי...

מחנה 'עוצמה' אביב בכפר הנוקדים

אנו מזמינים אתכם לחוויה קהילתית מחבקת בטבע המדברי של כפר הנוקדים ...

הצעת החוק לביטול קיזוז קצבת השארים עברה בקריאה טרומית !

ארגון אלמנות ויתומי צה"ל מברך על ההתפתחויות האחרונות בכנסת ישראל בעניין התיקון לחוק קיזוז קצבת השארים. התיקון המוצע, שעבר בקריאה טרומית, מהווה צעד משמעותי קדימה במתן תמיכה וביטחון כלכלי לאלמנות ואלמני צה"ל וכוחות הביטחון....

שאלות נוספות? צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן