הלוואות ומענקים ליתומים בוגרים

בהמשך להחלטת הועד המנהל של ארגון אלמנות ויתומי צה"ל מחודש נובמבר 2016, הוחלט להקים קרן מענקים ליתומים בוגרים חברי ארגון (30+). בנוסף, תפתח האופציה להגיש בקשת הלוואה. בכפוף לתקנון הארגון, יתומים מעל גיל 30 זכאים להגיש בקשת מענק/הלוואה אם היו חברים בארגון (הצטרפו ושילמו דמי חבר) במשך שנה טרם הגשת הבקשה. דמי החברות בארגון יעמדו על סך של 408 ₪ לשנה. מסכום זה יופרשו מידי חודש 10 ₪ לקרן.

עבור לתוכן העמוד