Logo

אירוע חלוקת מלגות לימודים ושי נישואין

תאריך הפעילות הקרובה: 29.02.2024

מה בתכנית?

לימודים אקדמיים ונישואין הם נקודת ציון משמעותית בחייו של כל אדם ואישה. זוהי נקודה בה מתחיל מסע להקמת משפחה ולבחירת מקצוע ורכישת כלים להצלחה מקצועית ולמימוש עצמי במהלך החיים הבוגרים. כמו בכל צומת משמעותית בחייהם של האלמנות והיתומים, אנו בארגון נושאים את האחריות לתמוך בהם גם בנקודה חשובה זו על ידי הענת מלגות לימודים ללומדים לתואר ראשון או שני ושי נישואין לנשואים הטריים.

אנו מאמינים כי המסע לרכישת השכלה והקמת משפחה הינו מסע חשוב המהווה בחירה אחת מני רבות בחיים ואנו כאן כדי לחזקם לאורך הדרך.

ההרשמה להגשת בקשה לקבלת מלגה נפתחת בכל שנה במהלך חודש אוקטובר.

 

איך היה בפעמים קודמות

תאריך הפעילות הקרובה: 29.02.2024
דילוג לתוכן