מלגות לימודים

לימודים אקדמיים הם נקודת ציון משמעותית בחייו של אדם. זוהי נקודה בה האדם מתחיל את מסעו בבחירת מקצוע ורכישת כלים להצלחתו. המסע הזה נושא עימו עול כלכלי- אותו נושאים פעמים רבות ההורים. עבורכם, שאבדתם את היקר מכל- אב, עול זה כפול ומכופל. אנו בארגון נושאים את האחריות לתמוך בכם במסע הזה, בשנות לימודיכם אקדמיים.

בקשת מלגת לשנת הלימודים תשפ"ב 2021-2022

ההרשמה  לשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022) bפתחה ותסגר בתאריך 31/12/2021.

שימו לב למספר עדכונים חשובים:

  1. להגשת בקשת מלגה, על היתום/ה (בכל גיל) להיות חבר/ה בארגון לפחות 12 חודשים.
  2. השנה גם אלמנות יכולות להגיש בקשת מלגה.
  3. יש לצרף לבקשת המלגה מערכת שעות ואישור לימודים מהמוסד בו אתם לומדים.
  4. השנה נעניק מלגות הצטיינות. בכדי להגיש מועמדות למלגת הצטיינות צריך לצרף לטופס הבקשה גיליון ציונים. קריטריונים לקבלת מלגת הצטיינות יפורסמו בהמשך.
  5. סכום המלגה יקבע על ידי ועדת הלוואות, מענקים ומלגות.

 טקס חלוקת מלגות'שי נישואים ומענקי מחקר יתקיים במהלך חודש מרץ 2022. הודעה מסודרת תימסר עם סיום ההרשמה (לאחר התאריך 31/12/2021).

תאריך

10/10/2021

עלות הפעילות

ללא עלות

Choose your country

דילוג לתוכן