Logo

הגשת בקשה להלוואה

ארגון אלמנות ויתומי צה"ל מסייע בכל שנה בהלוואות ובמענקים לחברי הארגון אשר נקלעו למצוקה כלכלית או בריאותית.

מי זכאי להגיש בקשה להלוואה: 

אלמנות ויתומי בוגרים חברי ארגון.

כיצד מגישים בקשה להלוואה: 

על מנת להגיש בקשה להלוואה יש למלא את הטפסים הבאים ולחתום עליהם ולצרף:

  1. תלוש תגמולים
  2. תלוש שכר במידה ויש
  3. תדפיס עו"ש של חשבון הבנק עבור חודשיים אחורה.
  4. אלמנות מעל גיל 75 צריכות למלא גם טופס ערבות צד ג.
  5. לטופס בקשה לקבלת הלוואה
  6. טופס ערב ללקיחת הלוואה

תיאור ההלוואה: 

ניתן להגיש בקשה לקבלת הלוואה בסך 10,000 ₪ (הסכום קבוע ולא ניתן לשינוי).

ההלוואה נלקחת מבנק הפועלים עם ריבית של 1.5% + פריים בהחזר של 24 חודשים.

אישור ההלוואה: 

וועדת הלוואות ומענקים מתכנסת בסוף כל חודש לועזי. תשובה חיובית או שלילית בנוגע לקבלת המענק תישלח באמצעות דואר רשום לכל מגישי הבקשה בחודש העוקב.

את הטפסים ניתן להגיש באמצעות: מייל [email protected] או פקס במספר: 03-6916483.

דילוג לתוכן