Logo

סמינר 'עוצמה' פלוס

תאריך הפעילות הקרובה: 03.08.2023

מה בתכנית?

'עוצמה' פלוס הוא שמה הכללי של קהילת היתומים בני 19 עד 29. לקהל היתומים בגילאים האלו צרכים שונים מליתומים הצעירים יותר ולכן המענים הניתנים להם הינם שונים.

חשוב לנו לשמר את קהילת 'עוצמה' שהתהוותה במחנות ולהתאימה לתקופת החיים של היתומים שבגרו ומכאן נולד סמינר 'עוצמה' פלוס.

הסמינר מתקיים פעמיים בשנה בין תקופות הסמסטרים. הסמינר מהווה הזמדנות למפגש איכותי ומשמעותי עם קבוצת השווים, עובדים סוציאליים ממשרד הביטחון, רכישת כלים למיצוי איכויות ופיתוח אישי והנאה. 

 

איך היה בפעמים קודמות

תאריך הפעילות הקרובה: 03.08.2023
דילוג לתוכן