לווסת את הכאב

בכוחו של כל אסון להציף מחדש את הכאב במלוא עוצמתו, להחיות את ההלם הראשוני; "אפשר להתגבר על הצונאמי הזה, לזכור