Logo

מענקים להתאמות דיור לצרכי הנגשה- ייפתח להגשה בספטמבר 2024

חלוקת מענקים להתאמת דיור אשר בוצעה לצרכי הנגשה עבור אלמנות ויתומי צה"ל וכוחות הביטחון

ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, באמצעות הקרן ע"ש ניקולא באומן ז"ל, יחלק במהלך שנת 2024 מענקים להתאמות דיור לצרכי הנגשה, בכפוף להחלטות ועדת הלוואות ומענקים.

זכאויות בהגשת הבקשה:

חברות וחברי ארגון אלמנות ויתומי צה"ל.

גובה מענק מקסימלי: 10,000 ש"ח. המענק הוא חד פעמי.

על מנת להגיש בקשה לקבלת מענק התאמת דיור יש להגיש את המסמכים הבאים:

  1. טופס בקשה לקבלת מענק דיור אשר זמין להורדה באתר.
  2. קבלה עבור התאמת דיור שבוצעה בשנתיים האחרונות או הצעת מחיר עבור התאמת דיור שעתידה להתבצע (החלפת אמבטיה במקלחת, מעלון, הרחבת הדלת וכו’)
  3. נבהיר כי במקרה של הצעת מחיר 50% מהמענק יועבר לקבלן המבצע, ו-50% מהמענק לחבר/ה לאחר הביצוע.
  4. צילום תעודת זהות כולל ספח.
  5. אישור רפואי (עד גיל 70) או תיאור הצורך / הסיבה להתאמה הנדרשת.
  6. נסח טאבו המעיד על הבעלות בדירה. ככל שהבעלות בדירה היא של ידוע/ה בציבור, יש לצרף אישור נוטריון.
  7. תמונות הממחישות את התאמת הדיור שבוצעה או את הצורך, בטרם ביצוע ההתאמה.
  8. נבקש לציין כי במקרה שההתאמה הנדרשת לא בוצעה בתוך ביתכם אלא בדרכי הגישה לביתכם כך למשל, בחצר, שביל גישה, חדר מדרגות וכו', המענק ישולם בכפוף לכך שהנכס, לרבות השטחים של דרכי הגישה בהן בוצעו ההתאמות הינם בבעלותכם הבלעדית.

לוח זמנים

הגשת בקשה לשנת 2024 תיפתח ב 1.9.2024.

דילוג לתוכן